Uvjeti korištenja osobnih podataka

Navedeni podaci koristit će se isključivo u svrhu slanja informacija o novostima i događanjima u organizaciji Kaedre Čakavskog sabora Grobnišćine, a u skladu s važećom regulacijom i odredbama iz Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR (Uredba Europskog Parlamenta i Europskog Vijeća broj 2016/679 od 27.4.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka) te u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018).