SADRŽAJI KAŠTELA GROBNIK

Stalnim ulaganjem i razvijanjem Kaštela Grobnik, a zahvaljujući zajedničkoj inicijativi Katedre i Općine Čavle, možemo se pohvaliti sveobuhvatnim sadržajem našega Kaštela: likovna galerija, zavičajna zbirka, interpretacijski centar “Putovima Frankopana”, multimedijalni centar, šetnica Zakona 9 gradova… Bez prekida se radi na obnavljanju Kaštela, pa se nadamo i proširenju ove lepeze sadržaja u godinama koje slijede.