NAKLADNIŠTVO

Tijekom proteklih triju desetljeća Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, kao nakladnik, tiskala je velik broj raznih tiskovina. Na prvom se mjestu izdvajaju redovita izdanja Grobničkog zbornika, periodične publikacije koja se iz znanstvene i stručne perspektive bavi Grobnišćinom. Okosnica su sadržaja Grobničkog zbornika članci i osvrti eminentnih znanstvenika prezentirani na znanstvenim i stručnim skupovima u organizaciji Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine – Grobnišćina: tragovi, znakovi
i smjerokazi
. Zbornici su upotpunjeni člancima raznih autora s naglaskom na Grobnišćinu. Značajan knjižni opus Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine čine i posebna izdanja Grobničkog zbornika, kao i pjesnička i druga literarna djela raznih autora.


Posebnu važnost u izdavačkoj djelatnosti Katedre zauzimalo je uređivanje i tiskanje Grobničkog lista. Ovo periodično glasilo izlazilo je deset godina, a nosilo je atribut jedinoga glasila u Hrvatskoj tiskanog čakavskim dijalektom. Tiskanje Grobničkog lista značajno je pridonijelo da grobnički čakavski izričaj bude proglašen nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske.


Tijekom djelovanja Katedra je u skladu s programskim zadacima objavljivala sažetke sa znanstvenih skupova koje je, između ostalih, uređivala Vlasta Juretić, voditeljica programskih djelatnosti. Vlasta Juretić za tisak je pripremila posebno izdanje Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine 1992-2012, 20 grobničkih rodnih i plodnih (sažetak). To je sažeta povijest Katedre, od njezina osnivanja zaključno s 2012. godinom. U brošuri je prezentiran inventurni popis knjiga izdanih u nakladi Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine i umjetničkih slika iz bogatoga Katedrina fundusa. Urednica je ove knjižice, kao i drugih edicija koje izdaje Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, dr. sc. Iva Lukežić.


Brošura je predstavljena javnosti 22. rujna 2012. godine u Sokolani Kaštela Grada Grobnika na otvaranju kulturno-zabavne manifestacije Grobnička jesen.

Tijekom proteklog vremena Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine izdala je impresivan broj kataloga za izložbe koje je organizirala, a iste je uredila i grafički opremila Vlasta Juretić. Autorica je uz kataloge za tisak pripremila i velik broj letaka, plakata, pozivnica i drugog pratećeg materijala.
Uz razne tiskovine Katedra je, uz pomoć stručnih suradnika, videosnimkama i tonskim zapisima ovjekovječila izložbe i druga zbivanja, a redovito se za Festival Grobnička skala izdaje i prateći nosač zvuka.

POSEBNA IZDANJA

Zavetni listi župe Sv. Filipa i Jakova

Izdanje povodom 900 godina župe Sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku

Devet stoljeća grobničke župe, Iva Lukežić (ur.)

Bogatstvo siromaštva, Ada Maršanić

Grobnička sakralna baština, Ada Maršanić

Grobnički biografski leksikon, Irvin Lukežić

Grobnički biografski leksikon 2, Irvin Lukežić

Grobnički luštrini, Alenka Juretić

Grobnički pisci 20. stoljeća

Grobnički urbari, Lujo Margetić

Izgon Mongola iz Hrvatske, A. Tresić Pavičić

Kako si znao da volim leptire, Vlasta Juretić

Knjiga svete Marije Tepačke u Grobniku, Irvin Lukežić

Lujo Margetić – život i djelo, Snježana Marčec, Maja Polić, Petar Strčić

Pljesak više nema ništa s tim, Vlasta Juretić

Stota obljetnica crkve sv. Bartola apostola u Cerniku

Tamo kadi duga spi, Vlasta Juretić

Tanac od vika, Ivan Brdar

Z duše moje, Vlasta Juretić

Zabilježbe iz povijesti Gospošije Grobnik, Andrija Rački

Zajednička povijest hrvatskih narječja 1 – Fonologija, Iva Lukežić

Zajednička povijest hrvatskih narječja 2 – Morfologija, Iva Lukežić

Zrna, Vlasta Juretić

​REDOVNA IZDANJA

Grobnički zbornik br. 1

Grobnički zbornik br. 2

Grobnički zbornik br. 3

Grobnički zbornik br. 4

Grobnički zbornik br. 5

Grobnički zbornik br. 9

Grobnički zbornik br. 10


Grobnički list, glasilo Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine

Ideju o pokretanju grobničkih novina već je sredinom 1993. godine inicirala Vlasta Juretić. Hvalevrijednu ideju prihvatilo je Predsjedništvo Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine te je Katedra postala izdavač prvoga grobničkog biltena. Prva su glasila imala većinski broj napisa pisanih grobničkim izričajem, a s vremenom je cjelokupni list pisan čakavštinom.

Prvi broj Grobničkog lista tiskan je 12. studenoga 1994. godine. U uvodnom dijelu lista, Besede za početak, glavni urednik tiskovine Dražen Herljević naveo je kako bi Grobnički list tribal /…/ bit samo zamašnjak ki će pokretat se moguće akcije na gospodarskon, kulturnon, sportskon i sakon drugon
planu Grobnišćine.

Vlasta Juretić pri tisku prvog broja Grobničkog lista, Tiskara Žagar Opatija, 12.11.1994.

Glavni urednik prvog do zaključno sa šestim brojem ovog glasila bio je Dražen Herljević. Predsjedništvo Katedre uredilo je sedmi broj lista, a od osmog, pa sve do zadnjeg trobroja, 29/30/31, tiskanog u kolovozu 2004. godine, glavna je urednica Grobničkog lista bila Vlasta Juretić.

Prodajna cijena Grobničkog lista od prvog do zaključno šestog broja iznosila je pet kuna, a uz financijsku
podršku općina Čavle i Jelenje, od sedmog broja list se građanstvu dijelio besplatno. Kroz sve godine izlaženja list se tiskao u nakladi od tri do četiri tisuće primjeraka.

U drugoj polovici devedesetih godina prošlog stoljeća, za vrijeme dok je Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine objavljivala Grobnički list, općine Jelenje i Čavle pokrenule su svoje biltene Informator Općine Jelenje i Gmajnu, te se odustalo od sufinanciranja Grobničkog lista, jedinog čakavskog glasila u Hrvatskoj.
Tijekom godina Katedra je od godišnje planirana četiri broja lista uz potporu sponzora i financijskim sredstvima iz vlastite djelatnosti postepeno izdavala tri, a zatim i dva broja ove tiskovine, da bi zaključkom Predsjedništva Katedre 2004. godine, nakon deset godina, Grobnički list prestao izlaziti.


Postojala su određena razmišljanja da se povremeno tiskaju posebna izdanja Grobničkog lista, ali ideja nije realizirana.