GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

ŠETNICA ZAKONA DEVET GRADOVA - HRVATSKI SPOMENIK SVJETSKOJ BAŠTINI

Jedinstven je hrvatski projekt kao svevremenski svjedok jednog od tri najznačajnija europska pravna spomenika – stvarnog Zakona 9 gradova, poznatog kao Vinodolski zakon.  Budući da je u stvaranju ovog, za cijelu Europu izuzetno važnog srednjovjekovnog Zakona, sudjelovalo pet Grobničana, njegovi su  korijeni grobnički te trsatski, bakarski, hreljinski, drivenički, grižanski, bribirski i vinodolski. 

Sporazumom o sukcesiji bivše Općine Rijeka 1993. godine, kaštelski kompleks Grobnik je u vlasništvo preuzela  Općini Čavle. Katedra ČS Grobnišćine sa sjedištem u Kaštelu Grobnik (do tada riječka udruga),  postala je prvom udrugom u kulturi Općine Čavle.

Poštujući ciljeve osnivača (1991./1992.), kao graditelje temelja današnje grobničke Katedre,  2012. godine smo u skladu sa svojim Statutom, u svoj petogodišnji plan ugradili „Park skulptura Grobnik“. U nastavku smo proveli sve planirane programe priprema,   uključujući i postavljanje prvih triju skulptura na trajne pozicije; autora  akademskih kipara Zvonimira Kamenara i  Josipa Diminića te Tomislava Pavletića. To su bili početci nastajanja „Parka skulptura“ u zaštićenoj povijesnoj cjelini Grobnik kojeg je kruna biti upravo  Šetnica Zakona devet gradova.

U projektu sudjeluju likovni umjetnici s riječkog, zagrebačkog i splitskog područja, pretežito profesori na umjetničkim akademijama u Zagrebu, Rijeci i Splitu: Zvonimir Kamenar, Kuzma Kovačić, Marin Marinić, Mladen Mikulin, Tomislav Pavletić, Goran Štimac, Hrvoje Urumović i Kruno Vrgoč i akademski slikar Ivan Balažević.

Iz do sada je navedenog razvidnim da su ovom jedinstvenom hrvatskom spomeniku svjetskoj baštini, inovativnim povezivanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva s niskom bisera naše bogate kulturno-povijesne baštine, izgrađeni  čvrsti  temelji  buduće Šetnice Zakona devet gradova u zaštićenoj povijesnoj cjelini Grobnik

POSEBNOSTI, ZNAČAJ I CILJEVI

Šetnica Zakona devet gradova, uzduž koje će biti postavljeno novostvorenih devet monumentalnih skulptura u kamenu, obiluje nizom posebnosti:

  1. Devet poznatih hrvatskih umjetnika je u Gradu Grobniku stvorilo devet monumentalnih skulptura u kamenu koje će biti postavljene od prilaza Gradu Grobniku do grobničkog Kaštela i činiti Šetnicu Zakona devet gradova
  2. Ovaj jedinstven spomenik nastaje na vrelu jednog od najznačajnijih europskih pravnih spomenika – stvarnom Zakonu devet srednjovjekovnih vinodolskih gradova, zbog čega je šire poznatom kao Vinodolski zakon.
  3. Šetnica Zakona devet gradova otvara novi prilaz Kaštelu Grobnik (s istočne strane), što je nedvojbeno vrlo značajno
  4. Budući da su Vinodolski zakon stvarali, u devet primjeraka napisali, potpisali i proglasili predstavnici devet gradova, Šetnica Zakona devet gradova će tu izuzetno vrijednu posebnost naše kulturno-povijesne baštine pronositi u suvremenosti ali i budućnosti
  5. Od devet srednjovjekovnih gradova – stvaratelja i potpisnika ovog jedinstvenog Zakona, nekoliko njih su danas samo ruševni ostatci, a upravo će ovih novostvorenih devet monumentalnih skulptura, kao devet kamenih svjedoka, biti vječni spomenici koji će podsjećati na njihov značaj u povijesti
  6. Zakon devet gradova/Vinodolski zakon je napisan u devet primjeraka od kojih je sačuvan samo jedan te će novostvorenih devet skulptura biti i svojevrsnih novih devet primjeraka Vinodolskog zakona
  7. Svojim će skulpturama umjetnici biti 9 svevremenskih potpisnika kao zastupnici svih nekadašnjih predstavnika 9 gradova - stvaratelja i potpisnika srednjovjekovnog Zakona
  8. Šetnica Zakona devet gradova na svjetlo dana zauvijek izvlači još jednu posebnost naše kulturno-povijesne baštine, također jedinstvenu u svijetu -  Frankopansko sudovanje pod nazivom „Priziv na tri, šest i devet gradi“

Od 1996. godine do danas stvoren novi hrvatski muzej u Kaštelu Grobnik – Muzej suvremene likovne umjetnosti,  ovim se projektom značajnije proširuje na vanjske prostore, primjereno vrednujući područje zaštićene povijesne cjeline Grobnik.

Planirano oplemenjivanje okoliša skulptura  autohtonim ljekovitim biljem, kojim primorski obronci obiluju, ovaj će jedinstven biti i jedinstvenim spojem kulturno-povijesne baštine, suvremenog umjetničkog stvaralaštva i prirodne baštine.

Šetnica Zakon devet gradova  nudi mogućnost iskorištavanja do sada neiskorištenih  izuzetnih vrijednosti posebnosti cjelokupne grobničke kulturno-povijesne baštine u danas najsnažnijoj gospodarskoj grani – turizmu. Stoga je ovaj projekt nedvojbeno konkretan i vrlo značajan doprinos ukupnoj hrvatskoj turističkoj ponudi.

U svakom slučaju,  ovaj je hrvatski spomenik svjetskoj baštini nemjerljiv doprinos razvoju grobničkog turizma.

Izvjesno je da će se uskoro na turističkim kartama ucrtavati nova,  nedvojbeno mnogima zanimljiva i nezaobilazna točka!