GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

ZAKON DEVET GRADOVA– JEDINSTVEN U SVIJETUMEĐUNARODNI DAN MUZEJA 2016. U GRADU GROBNIKU

ZAKON DEVET GRADOVA– JEDINSTVEN U SVIJETU - HRVATSKI SPOMENIK SVJETSKOJ BAŠTINI

Projekt je javnosti predstavljen na sam Međunarodni dan muzeja 18. svibnja 2016.  

U cilju stvaranja nove hrvatske kulturno-turističke destinacije, devet hrvatskih umjetnika će u slijedećim mjesecima stvarati devet monumentalnih skulptura u kamenu. Bit će to svojevrsnih 9 kamenih simbola zahvale 

Opširnije...