GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnički list br. 33


Grobnički list br. 33

Dragi članovi i prijatelji KATEDRE ČSG,

hvala vam na dosadašnjem sudjelovanju. Svi pristigli prijedlozi, pa i onaj da idući broj GROBNIČKOGA LISTA prebacimo za kasnije te uključimo sve događaje koji još do kraja godine slijede, bit će jedna od točaka dnevnog reda na idućoj sjednici Predsjedništva KATEDRE koja će se održati u prvoj polovici rujna.