GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Artoteka GROBNIK
autori po abecedi

Početna ARTOTEKA

Filipović, Julijana

Sort gallery by:
View:
 Filipović, Julijana, Cvijet, 2008., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Cvijet, 2008., ocakljena keramika, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Cvijet, 2008., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Dobra, 2010., ulje na platnu, 20 x 25
Filipović, Julijana, Dobra, 2010., ulje na platnu, 20 x 25 Filipovic, Julijana, Dobra, 2010., ulje na platnu, 20 x 25
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana,  Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 20
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 20 Filipovic, Julijana, Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 20
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2011., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 20 x 20
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2011., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 20 x 20 Filipovic, Julijana, Cvijece, 2011., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 20 x 20
Filipović, Julijana,  Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana, Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana,  Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana, Cvijeće, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Cvijece, 2013., ocakljena keramika, staklo i kristalno staklo, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 4, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 4, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Proljece 4, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Ptica, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Ptica, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Ptica, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Vaza sa cvijećem, 1976., ocakljena keramika, 7 x 7
Filipović, Julijana, Vaza sa cvijećem, 1976., ocakljena keramika, 7 x 7 Filipovic, Julijana, Vaza sa cvijecem, 1976., ocakljena keramika, 7 x 7
Filipović, Julijana, Proljeće 1, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 1, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Proljece 1, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 2, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 2, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Proljece 2, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 3, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Proljeće 3, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10 Filipovic, Julijana, Proljece 3, 2013., ocakljena keramika, 10 x 10
Filipović, Julijana, Pejzaž zimi, 1978., ulje na lesonitu, 16 x 32
Filipović, Julijana, Pejzaž zimi, 1978., ulje na lesonitu, 16 x 32 Filipovic, Julijana, Pejzaz zimi, 1978., ulje na lesonitu, 16 x 32
Filipović, Julijana, Mira, 1995., ocakljena keramika, 7 x 7
Filipović, Julijana, Mira, 1995., ocakljena keramika, 7 x 7 Filipovic, Julijana, Mira, 1995., ocakljena keramika, 7 x 7
Filipović, Julijana, Kanjon Kamačnik, 2009., ulje na lesonitu, 30 x 35
Filipović, Julijana, Kanjon Kamačnik, 2009., ulje na lesonitu, 30 x 35 Filipovic, Julijana, Kanjon Kamacnik, 2009., ulje na lesonitu, 30 x 35