GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnička skala 2007.g.

Festival Grobnička SKALA 2007 

ime pjesme

glazba

tekst 

aranžman 

izvođač

spot

Pod zlatnin kjučen,
anjele moj
Duško Paro Vlasta Juretić Robert Grubišić I.Stošić i I.Špoljarić
Nan se ne spi Robert Grubišić Rober Pilepić Robert Grubišić BONA FORMA
Svi na Feštu Bruno Krajcar - Daniel Načinović Mauro Giorgi Bruno Krajcar Kika i Edi
Jubav moja A.Valenčić Robert Pilepić A.Valenčić Kristina Mavrinac
Stara karampana Rober Pilepić Rober Pilepić Serđo Salečić Melisa Grželj
Noć punoga miseca Robert Funčić Vlasta Juretić Robert Funčić Katja Budimčić
Piri po staru Anton Justić Ivica Hriljac Robert Grubišić Marin Čubranić
Pokaži mi puti do tebe Ivica Frleta Mirjana Bobuš Robert Grubišić Klapa Kamelija
Jubav Damir Mičetić Vlasta Juretić Damir Mičetić Dino Antonić
Vražja Đina Mauro Staraj Mauro Staraj Mauro Staraj Trio Eureka
Morčići Vinko Škaron Vlasta Juretić Robert Funčić Silvija Mužević
Istina Bruno Krajcar Mauro Giorgi Bruno Krajcar Ivana Majcan
Oprosti mi Alen Vitasović Robert Pilepić Olja Dešić Ana Pelčić
Šufit Igor Lesica Senka Laginja Igor Lesica Denis Tonkela
Morda san va tvojen snu Stjepo Martinović S.Martinović Voljen Mlakar Lea Kumić
Pravi Primorci Darian Škrobonja Darian Škrobonja Voljen Mlakar Klapa Levant
Valomet Miljenko Valković Marina Valković M.Valković Klapa Valomet
Vila Alan Crnković Miljenko Žanić A.Crnković Davor Šostarić-Fumić
Namigni mi Alfred Šaina Mauro straraj Mauro straraj Silvija Manjgotić
San Davor Lovrinić Davor Lovrinić Damir Mičetić Davor Lovrinić