GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnička skala 2006.g.

Festival Grobnička SKALA 2006 

ime pjesme

glazba

tekst 

aranžman 

izvođač

spot

Jubav je srića najveća Ivica Frleta Vlasta Juretić Robert Grubišić Katja Budimčić
Mujsice, Galinice Alan Crnković Alen Polić Alan Crnković Maja Crnjanović
Sanje Serđo Salešić Ksenija Sobotinčić Serđo Salešić Božidarka Matija Čerina
Pul ognjišća Vinko Škaron Vlasta Juretić Olja Dešić Klapa Levant
Da san se leh obrnula Robert Funčić Cvjetana Zaharija Linić Robert Funčić Mia Egredžija
Zatancaj zmanun Tango Robert Grubišić Mirjana Bobuš Robert Grubišić Ana Pelčić
Magari mi bilo teže Alen Vitasović Robert Pilepić Alen Vitasović Anza Maria Karninčić
Razumi me, prijatelu Aleksandar Valenčić Vlasta Juretić Aleksandar Valenčić Darko Đekić
Da sam samo tvoja Barbara Ćućić Silvija Polić Damir Mičetić Lea Kumić
Saki dan i noć Bruno Krajcar Bruno Krajcar Mauro Giorgi Petar Diminić
Stari kapitan Alan Crnković Miljenko Žanić Alan Crnković Davor Šostarić
Na ribe Robert Pilepić Robert Pilepić Serđo Salečić Melisa Krželj
Obećanja Damir Mičetić Vlasta Juretić Damir Mičetić Kristina Mavrinac
Mića Pepa Duško Jeličić Duško Jeličić Silvano Martinčić Dino Jambrek
Ča mi vredi večeras Dorian Škrobonja Dorian Škrobonja Olja Dešić Vjekoslav Car
Ča j to čut Igor Lesica Senka Laginja Igor Lesica Ivan Rubeša
Z belin velon Nikica Frleta Silvija Polić Voljen Mlakar Accept
Morda Ljubav Lea Domijan Lea Domijan Damir Mičetić Silvija Manjgotić
Reci njoj Marinko Grdinić Marinko Grdinić Silvio Španjić Largo