GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnička skala 2005.g.

Festival Grobnička SKALA 2005 

ime pjesme

glazba

tekst 

aranžman 

izvođač

spot

Zami moju jubav

Ivica Frleta Vlasta Juretić Olja Dešić Katja Budimčić
Ča biš sad Robert Grubišić Mirjana Bobuš Robert Grubišić Marijana Manestar
Daj se nasmij Vinko Škaron Vlasta Juretić Olja Dešić Robert Manestar
Pozdravi mi moju Istru Alen Vitasović Bratislav Zlatanović Alen Vitasović Sanja Šestak
Nisan te otel Neven Tamarut Linda Pošćić-Borovac Voljen Mlakar Darko Đekić
Leta pasuju Damir Mičetić Vlasta Juretić Damir Mičetić Željko Talan
Vali Alan Crnković Alan Crnković Robert Grubišić Plavi biseri
Lopača, ča,ča,ča Duško Jeličić Duško Jeličić Karlo Lovrić Grupa Fortunal
Ne pojidaj se za me Robert Funčić Cvjetana Zaharija- Linić Robert Funčić Andrea Stanišić
Niš ni bolje od palente kompirice Robert Pilepić Robert Pilepić Serđo Salečić Klapa Grobnik
Si naši Sinjali Barbara Ćućić Vlasta Juretić Voljen Mlakar Accept
Ćeš me buševat Alan Crnković Mirjana Bobuš Alan Crnković Silvija Manjgotić
More Jubavi Serđo Salečić Ksenija Sobotinčić - Štropin Serđo Salečić Božidarka Matija Čerina
Pešćići Radomir Mavrinac Radomir Mavrinac Damir Mičetić Agata Linić
Celu noć bit će dan Igor Lesica Alfred Šaina Igor Lesica Ivan Rubeša
Ćutin jubav Damir Mičetić Tatjana Bon Damir Mičetić Kristina Klarić i Elvis Sobol
Nesujeni zet Robert Grubišić Vlasta Juretić Robert Grubišić Ana Pelčić

Tango

Damir Golob Damir Golob Angelo Tarticchio Trio Luna
I gasi se dan Martina Cvetković Martina Cvetković Damir Mičetić Martina Cvetković
Grobničke alpe Alfred Šaina Alfred Šaina Igor Lesica Ines Gregorić