GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnička skala 2004.g.

Festival Grobnička SKALA 2004 

ime pjesme

glazba

tekst 

aranžman 

izvođač

spot

Srce na dlanu

Ivica Frleta Vlasta Juretić Robert Grubišić Katja Budimčić
Oglas va butige Igor Lesica Senka Laginja Igor Lesica Tatjana Saršon i Sandro Mihalić
Reci mi Robert Grubišić Mirjana Bobuš Robert Grubišić Phillip Kleva
Bolje je biti sam nego slabo
kumpanjan
Alen Vitasović Nevija Glavinić Serđo Salečić Linda Gizdulić
Ja san Grobničan Duško Jeličić Duško Jeličić Olja Dešić Andreas
Kaštiga Damir Mičetić Vlasta Juretić Damir Mičetić Darko Đekić
Ni ona dekla ni kraljica Robert Funčić Daniel Načinović Robert Funčić Božidarka Matija Čerina
Ne more me niki fermat A.
Valenčić
Vesna Duhović A.Valenčić Tanja Botrić
Podilimo š njimi sriću Vinko Škaron Vlasta Juretić Robert Grubišić Robert Manestar
Grobnički blues Damir Luketić Damir Luketić Damir Luketić Alen Perušić
Put Duško Rapotec Ute Bruno Kovačić Duško Rapotec Ute Kristina Mavrinac
Jedanput Natalija Banov I.Glogović-Klarić A.Valenčić Agata Linić
Budi mi blizu Damir Mičetić Vlasta Juretić Damir Mičetić Irena Kuhar
Ča bi bilo, kad bi bilo Robert Grubišić Robert Pilepić Robert Grubišić Marijana Manestar
Ako ti rečen Nikola Frleta Silvija Polić Alan Crnković Monika Čargonja
Budi to
ča si
Serđo Salečić Ksenija Sobotinčić Serđo Salečić Danijela Živković
Vrime nas je razdvojilo Barbara Ćućić Vlasta Juretić Damir Mičetić Maja Margetić

Puš me
ća

Bruno Krajcar LJ.Bestulić-Stanković Olja Dešić Accept
Ne čudi se Anton Mario Kamenar Vlasta Juretić Damir Mičetić Ana Tonković
Jedna duša vela Mauro Staraj Mauro Staraj Mauro Staraj Igor Božić
Samo jedan dan Zoran Trubić Zoran Trubić Karlo Lovrić Fortunal