GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnička skala 2003.g.

Festival Grobnička SKALA 2003 
 

ime pjesme

glazba

tekst 

aranžman 

izvođač

spot

Z duše moje

Vinko Škaron Vlasta Juretić Serđo Salečić Barbara Juretić
Daj mi stara majko grobničkoga sira Igor Lesica Igor Lesica Igor Lesica Sandro Mihalić
Pismo Ivica Frleta Vlasta Juretić Alan Crnković Darko Đekić
Ti moja već nisi Damir Luketić Vlasta Juretić Damir Luketić Alen Perušić
Suze na dažju Robert Grubišić Mirjana Bobuš Robert Grubišić Kristijan Lončarić
Dve besede Robert Funčić R.Funčić- Z.Marunić Robert Funčić Božidarka Matija Čerina
Maškare na rivi Bruno Krajcar Daniel Načinović Olja Dešić Kristina Klarić i Alen Poropat
Kako se ti nosiš s tin Damir Mičetić Vlasta Juretić Damir Mičetić Vedran Valić
To su najlipji škoji Duško Paro Duško Paro Alan Crnković Neno Pavinčić
Čežnja Barbara Ćućić Vlasta Juretić Damir Mičetić Tanja Botrić i Phillip Kleva
Formula jedan Robert Pilepić Robert Pilepić Serđo Salečić Spektar
Kad dojdeš, da najdeš Andrej Babić Branka Kržik-Longin Voljen Mlakar Katja Budimčić
Nona i mladić Duško Jeličić Duško Jeličić Duško Jeličić i
Olja Dešić
Josip Fućak
Va srcu mojen si Anton Justić Anton Morić Alan Crnković Marin Čubranić
Črlena zemljice Alen Vitasović Livio Morosin Alen Vitasović Samanta Furlanić
Tancaj z manun Aleksandar Valenčić Vesna Duhović Marin
Tuhtan
Agata Linić i Linda Gizdulić
Ti Vesna Duhović Vesna Duhović Marin
Tuhtan
Patricia Jurišić

Mobitel

Voljen Mlakar Erol Mlakar Voljen Mlakar Brzi vlak
Kraljevice, va srcu te nosin Alan Crnković Silvija Polić Alan Crnković Silvija Polić
Barbara Slobodan Fak Andrea Brnelić Serđo Salečić Željko Talan