GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnička skala 2002.g.

Festival Grobnička SKALA 2002 

 

ime pjesme

glazba

tekst 

aranžman 

izvođač

spot

Srićo moja

I.Badurina V.Juretić Robert Grubišić Damjan Bućić
Rožica V. Duhović V. Duhović A. Valenčić Barbara Juretić
Ostani vavik svoj R.Grubišić M.Bobuš R.Grubišić Danko Kleva
Hitija san na nju oko B.Krajcar D.Načinović A.Valenčić Petar Diminić
Kadi si mi jubavi I.Frleta V.Juretić R.Grubišić Diana Burul
Ja ne moren A.Justić A.Morić A.Justić Marin Čubranić
Kastavac na Gromišćini I.Lesica I.Lesica I.Lesica Sandro Mihalić
Domišjanji B.Ćućić Z.Žeželić-Alić R.Funčić Sanja Fućak
Mislin na te M.Milat V.Juretić R.Grubišić Ivona Lukić
Lesa M.Žmak S.Sveško-Šafar A.Valenčić Ana Tonković i Agata Linić
Ča nan je to tribalo D.Mičetić V.Juretić D.Mičetić Valentina Jeletić
Kad bin mogal vrnut vrime R.Zaharija R.Zaharija D.Mičetić Klapa Grobnik
Lovranski bambusi D.Jeličić D.Jeličić D.Jeličić Laura Rešetar i Kumari
Vrime j za poć D.Luketić V.Juretić D.Luketić Damir Luketić
Ja te volin mala za umrit V.Škaron V.Juretić A.Valenčić Spectar
Vetar me nosi R.Funčić R.Funčić/
Z.Marunić
R.Funčić Tajana Dukić
Se mandoline i gitare D.Paro V.Juretić A.Valenčić Silvano Martinčić-Salpa

Lukići

A.Valenčić V.Duhović A.Valenčić Katja Budimčić
Božić R.Pilepić R.Pilepić S.Salečić Linda Gizdulić
Najdraža D.Čargonja D.Čargonja D.Čargonja Željko Talan
Mlikarica M.Kamenar Z.Žeželić-Alić M.Kamenar Gabrijela Kamenar