GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Skala retrospektiva 2002-2012

 
 

25.8. 2013.

FESTIVAL GROBNIČKA SKALA  2002.-2012.

RETROSPEKTIVA

G. GROBNIK KAŠTEL

1.

Vrbenski šlager

Miljenko Valković/Marina Valković/M. Valković               

Vok. sk. ZVIR

2.

Opet ćeš mi prit           

Anton Justić/Ivica Hriljac/A. Justić

Ana Horvat

3.

Provaj još jedanput

Robertino  Grbac/ R. Grbac /Alen Vitasović

Ivan  Bottezar

4.

Bolje biti sam nego slabo kumpanjan         

Alen Vitasović/Nevia Glavinić/A. Vitasović

Linda Gizdulić

5.

Suze na dažju

Robert Grubišić/Mirjana Bobuš/R. Grubišić

Kristijan Lončarić

6.

Ni ona dekla ni kraljica

Robert Funčić/Daniel Načinović/R. Funčić

Božidarka Matija Čerina

7.

More zakantalo  

D. Škrobonja           D. Škrobonja           V. Mlakar

Gianluca Draguzet

8.

Bit ću tu

Davor Lovrinić/D. Lovrinić/D. Mičetić

Davor Lovrinić

9.

Razumi me, prijatelu

Aleksandar Valenčić/Vlasta Juretić/Aleksandar Valenčić

Darko Đekić

10.

Se bi lahko bilo

Robert Funčić/Vlasta Juretić/R. Funčić

Monika Petrov

11.

Formula 1

Robert Pilepić/R. Pilepić/Serđo Salečić

SPEKTAR

12.

Kad se na te domislin

Robert Funčić/Vlasta Juretić/R. Funčić

Nenad Kujundžić

13.

Domaća pjesma

Duško Paro/Vlasta Juretić/D. Mičetić

AURORA

14.

Sen to bila ja

Miljenko Valković/Marina Valković/M. Valković

Monica Jakšić

15.

Kućo naša stara

Damir Mičetić/Cvetana Linić/D. Mičetić

Dino Antonić

16.

Ne daj srići proćmimo

Tonči Huljić/V. Juretić/Robert Funčić

Andrea Paškvan

17.

Na jubav osujena

Robert Grubišić/Marina Valković/R. Grubišić

Helena Brajković

18.

Zalog jubavi

Siniša Žigrović/Vlasta Juretić/Aleksandar Valenčić

Josipa Mustać

19.

Niš ni bolje od palente kompirice           

Robert Pilepić/R. Serđo Salečić

Klapa GROBNIK

20.

Grobnička zvona

Vinko Škaron/Cvetana Linić/V. Škaron

Marino Peloza

21.

Molo longo

Duško Paro/Vlasta Juretić/Aleksandar Valenčić

Daniel Šimek

22.

Jubav je srića najveća

Ivica Frleta/Vlasta Juretić/Robert Grubišić

Katja Budimčić