GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

 • 	 	Europske noći muzeja 	u Kaštelu Grobnik


  Europske noći muzeja
  u Kaštelu Grobnik

 • 	 	Europske noći muzeja 	u Kaštelu Grobnik


  Europske noći muzeja
  u Kaštelu Grobnik

 • 	 	Europske noći muzeja 	u Kaštelu Grobnik


  Europske noći muzeja
  u Kaštelu Grobnik

 • 1
 • 2
 • 3

2012 godina - Šopron

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA ŠOPRON

Koljnof, ma kako mehko zvučal,
ne more mehkije leh ča ga duša ćuti… 
 
Već su se u lipnju 2011. godine, za osnivanja prve čakavske katedre u inozemstvu, Katedre Čakavskoga sabora Šopron, ubrzano čvrstile prijateljske veze između grobničke Čakavske katedre i one u nastajanju. Ništa nije slučajno, moglo bi se i ovom prigodom reći, jer je predsjednik Šopronske katedre Franjo Pajrić (Ferenc Payrits) iz Koljnofa već tamo početkom devedesetih godina prošloga stoljeća utirao putove u Hrvatskom primorju za današnju Katedru Šopron. Čakavska katedra Šopron je danas u okviru Čakavskoga sabora jedna od 30 aktivnih katedri, od kojih je 29 na području Hrvatske.          Grobnička Čakavska katedra je u devedesetim godinama već kreirala svoju budućnost na temeljima znanstvenih skupova; Grobnišćina; tragovi, znakovi i smjerokazi. Bilo je to vrijeme izlaženja iz tiska prvih brojeva jedinog glasila.....