Katalog likovnih djela – artoteka

Katalog likovnih djela – artoteka

Opisi djela i imena autora vidljivi su kod uvećanja.