DAROVANI

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine samostalnim je projektima i u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama koje djeluju na Grobnišćini kontinuirano surađivala s mladim naraštajima i višestruko poticala iskazivanje njihove povezanosti s našim zavičajem, našom tradicijom, našim ča. Ishodište je tih kontakata bio Grad Grobnik, odnosno grobnička Katedra. Jedan je od značajnijih projekata vezan uz grobnički govor i kulturno nasljeđe pokretanje edukativnog projekta, kasnije nazvanog Darovani. Ideja je projekta bila natjecanje učenika osnovnih škola u pisanju proznih i pjesničkih tekstova na čakavštini. Uz pisanje učenici se natječu i u likovnom izražaju s okosnicom na slikanju zavičajnih motiva i tradicije kraja u kojem žive.


Svečano proglašenje pobjednika projekta Darovani


U prvom je desetljeću djelovanja Katedra, u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Grobnička jesen, u Kaštelu u više navrata, a valja istaknuti 1995. i 1996. godinu, organizirala izložbe likovnih radova učenika grobničkih osnovnih škola. Ove su i slične priredbe bile preteča za provedbu novoga, jedinstvenog Katedrinog projekta: natječaja u okviru kojega su učenici od prvog do osmog razreda grobničkih osnovnih škola iskazivali svoju literarnu i likovnu kreativnost.

Projekt se počeo provoditi u godini obilježavanja prvog desetljeća kontinuiranog rada Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine. U listopadu 2002. godine Katedra je u osnovnim školama Čavle i Jelenje-Dražice raspisala natječaj za najbolje likovne radove na temu grobničkih motiva i za najbolje literarne radove pisane grobničkim govorom. To je bio početak veoma uspješnog i dugoročnog projekta kojemu se naknadno pridružilo više osnovnih škola iz Primorsko-goranske županije. Ovaj se natječaj od 2005. godine provodi pod nazivom Darovani, a od 2010. godine nagrađene učenike i njihove mentore u projektu Darovani Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine nagrađuje jednodnevnim edukativnim izletom. Za ocjenjivanje pristiglih radova Katedra imenuje povjerenstvo. U početku provedbe natječaja radove se, izuzev radova u likovnom izrazu, ocjenjivalo ne gledajući starosnu dob učenika. Naknadno se prešlo na zasebno ocjenjivanje radova učenika uzrasta do četvrtog razreda, odnosno do osmog razreda. Učenici čije je radove povjerenstvo proglasilo najboljima bili su nagrađeni prigodnim darom. Natječaj se provodi od lipnja do rujna tekuće godine uz koordinaciju sa školama na području PGŽ.


Darovani – izlet


Darovani, 2022.god.