Tri desetljeća Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine, Ada Maršanić