GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

PARK SKULPTURA

PARK SKULPTURA

Od 1996. godine, kada je s radom počela Međunarodna likovna kolonija Grobnik u njezinu je radu sudjelovao veliki broj umjetnika. U posljednjih nekoliko godina je u Gradu Grobniku svoja djela stvaralo i nekoliko kipara. Tako je stvoreno desetak umjetničkih djela – skulptura u kamenu, koje bi značajno obogatila staru gradsku jezgru, a posebice turističku ponudu cijeloga kraja. Katedra je do sada uspjela postaviti nekoliko skulptura -  umjetnika Josipa Diminića, Zvonimira Kamenara i Tomislava Pavletića.

Na postavu čekaju skulpture hrvatskih umjetnika Želimira Hladnika i Tomislava Pavletića te skulptura argentinskog umjetnika Pabla Garellija. S obzirom na uspješan rad Međunarodne likovne kolonije Grobnik i zainteresiranost umjetnika iz zemlje i inozemstva za sudjelovanje u njezinu radu, opravdano je za očekivati da će u skoroj budućnosti nastati nova umjetnička djela – kako ostalih likovnih umjetnika tako i kipara.

Park skulptura je Katedrin program, kojeg bi provedba, ne samo uljepšala područje kaštelskog kompleksa Grobnik, nego i anulirala neshvatljivu povredu ovog zaštićenog kulturnog dobra u drugoj polovici 20. stoljeća, kada je u isti prostor ugrađena Vodosprema. Nužno je što prije pronaći rješenje ovog problema budući da ta građevina, osim što vizualno narušava kaštelski kompleks, priječi povezivanje nekadašnjeg kaštelskog Vidikovca (Belvedera) s ulaznim dijelom u Kaštel  Grobnik. Štoviše, smještena je posred zaštićene gradske jezgre,  djeleći je na pola i odvajajući  najstariju crkvu na Grobnišćini ali i šire - crkvu sv. Filipa i Jakova  od Kaštela. To je ujedno i najvećom preprekom dalnjoj provedbi programa „Park skulptura“.