GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA


KVIZ  ZNANJA GDJE SAM – TKO SAM 2018.     Temeljni materijal u PDF-u

Dom kulture Čavle, 15. studenoga od 17,00 – 18,00:

PRIJAVE EKIPA

Pravo na prijavu za sudjelovanje u Kvizu imaju učenici srednje škole ili viših razreda osnovne škole, bez obzira na mjesto stanovanja. Cijena prijavnice: 10 kuna po osobi.

Prijavljuju se  ekipe od tri do najviše četiri člana. Ako treći član na dan prijave iz bilo kojeg razloga izostane, mogu se prijaviti preostala dva kandidata i sudjelovati kao ekipa.


Dom kulture Čavle, 15. studenoga u 18,00 sati:

1. IZLUČNA VEČER - TESTIRANJE KANDIDATA

U drugi krug prolazi najviše 30 ekipa (s najviše točnih odgovora)


Dom kulture Čavle, 22. studenoga u 18,00 sati:

2. izlučna večer - prolaz u polufinale

U polufinale prolazi najviše 10 ekipa

 

Dom kulture Čavle 29. studenoga u 18 sati:

3. IZLUČNA VEČER – POLUFINALE

U završnicu kviza ulaze dvije ekipe
 

15. prosinca u 20,30 sati: Festival Grobnička skala

U REVIJALNOM DIJELU FESTIVALA SE DVIJE EKIPE SNATJEČU ZA NAGRADU OD 5.000,00 KUNA

Kvizom ZNANJA GDJE SAM - TKO SAM  ukazujemo mladima na činjenicu da se znanje isplati.


O R G A N I Z A T O R :

KATEDRA ČAKAVSKOGA SABORA GROBNIŠĆINE

GLAVNI POKROVITELJ: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

SUPOKROVITELJ: OPĆINA ČAVLE